კომპანიის სიახლეები

მოტოციკლეტის ბორბლების ინდუსტრიის საბაზრო პოტენციალი ფასდაუდებელია, ქმნის შესანიშნავ შესაძლებლობებს

ჩინეთი გადავიდა მსხვილი ჯაჭვების მწარმოებელთა რიგებში მსოფლიოში, მაგრამ საერთო სიძლიერისა და განვითარების დონის გათვალისწინებით, ჩინეთის ერთ სულ მოსახლეზე მოტოციკლეტის ბორბლების წლიური გამომუშავება არის საერთაშორისო განვითარებული ქვეყნების მხოლოდ 1/5-ს, ხოლო მოტოციკლეტების უმეტესობა არის C– დონის გადალახვის გარეშე, ჩინეთის ჯაჭვების საერთაშორისო ბაზრის წილი მხოლოდ 4,5% –ს შეადგენს, ამიტომ ჩინეთი ჯერ კიდევ შორს არის მსოფლიო მასშტაბის ქვეყნების რიგებში შესვლისგან. ამიტომ, ეს არის ჩინეთის ჯაჭვის ინდუსტრიის განვითარების ძირითადი მიმართულება, რომ გადავიდეს მაკრატელი ქვეყნიდან სამყაროს ძაფზე და გადავიდეს საკუთარი ინდუსტრიალიზაციის ახალი გზით.

მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ბაზარზე გავლენას ახდენენ გაურკვეველი ფაქტორები და არაპროგნოზირებადი, მსოფლიოში სამრეწველო ავტომატიზაციის უწყვეტი განვითარება და ინოვაცია, მოთხოვნილება sprocket პროდუქტებზე უფრო და უფრო მეტი იქნება. განსაკუთრებით sprockets არის შრომის ინტენსიური პროდუქტები. იგი იღებს მსოფლიო შესყიდვების მეთოდს ან გადადის განვითარებაზე განვითარებად ქვეყნებში, ხოლო ძაფები ტრადიციული ჩინური პროდუქტია. მას ჯერ კიდევ აქვს გარკვეული კონკურენტული უპირატესობა სხვა განვითარებად ქვეყნებთან შედარებით, რაც ახალ შესაძლებლობებსა და განვითარების ადგილს უქმნის ჩინეთის ჯაჭვს ექსპორტის შემდგომი გაფართოებისთვის. დღესდღეობით, ჯაჭვების ბაზარი დაყოფილია სამ კლასად: დაბალი, საშუალო და მაღალი, რაც აჩვენებს ძირითად ტენდენციას ”დაბალი კლასის მოთხოვნილებაა, საშუალო ხარისხის სიტკბო და მაღალი ხარისხის იმედი”. ამასთან, ჩინური ბორბლები ჯერ კიდევ არ შესულა მაღალი კლასის ბაზრის ზღურბლში.

ჯაჭვის ინდუსტრიის განვითარებას დიდი ისტორია აქვს და განვითარების ამჟამინდელი პერსპექტივებიც ძალიან ფართოა. ჯაჭვის ინდუსტრიის საერთო განვითარებიდან, სტანდარტული ბორბლები თანდათან შემცირდება და ბაზარზე მოთხოვნა თანდათან შემცირდება; არასტანდარტული ბორბლები მნიშვნელოვნად გაიზრდება მოთხოვნა პროდუქტებზე და მთლიანი ჯაჭვის საბაზრო წილი. უნდა ითქვას, რომ არასტანდარტული ბორბლები წარმოადგენს მთლიანი ჯაჭვის პროდუქტის განვითარების მიმართულებას. მისი საბაზრო პოტენციალი დიდია და განვითარების ფართო პერსპექტივები აქვს. ამავე დროს, იმის გამო, რომ სინქრონული ღვედის პულეს აქვს როგორც ღვედის ბორბლის გადაცემის უპირატესობა, ასევე ბოლქვის გადაცემის მახასიათებლები, სინქრონული ღვედის ბოლქვის საბაზრო წილი მნიშვნელოვნად გაიზრდება და ჯაჭვის გადამცემი პროდუქტის მნიშვნელოვნად გაიზრდება და მისი განვითარების პერსპექტივები ასევე ძალიან ოპტიმისტური იქნება. საბაზრო პოტენციალი ფასდაუდებელი იქნება.

არასტანდარტული ბორბლები და სინქრონული სარტყლის ბორბლები წარმოადგენს სამომავლო განვითარების მიმართულებას და ზოგადი განვითარების ტენდენციას კბილების და სხვა გადამცემი ნაწილების პროდუქტების მთელ სერიაში. მათი საბაზრო პოტენციალი საკმაოდ დიდია და განვითარების ძალიან ფართო პერსპექტივები აქვს. Sprocket ფართოდ გამოიყენება ქიმიური, საფეიქრო დანადგარების, საკვების გადამამუშავებელი, აპარატურის, ნავთობისა და სხვა ინდუსტრიების მექანიკური გადაცემის დროს. Sprocket დამუშავების მეთოდი ჩაქრება და ზედაპირი გაშავებულია. როდესაც სიჩქარის თანაფარდობა დაბალია, მაღალი კბილის რაოდენობის ბოლქვის გამოყენებით მნიშვნელოვნად შემცირდება i ბმულის ბრუნვის რაოდენობა, ჯაჭვის დაძაბული დატვირთვის დატვირთვა. თუჯის ბორბლები ძირითადად გამოიყენება დაბალ სიზუსტის მოთხოვნების ან რთული ფორმის ბოლქვებში, მაგალითად ბეჭდის ბორკილების წარმოებაში. ამიტომ, sprocket ინდუსტრიას აქვს ფართო პერსპექტივები განვითარების და გამოყენების თვალსაზრისით.


საფოსტო დრო: ივლ-07-2020